Regulamentul concursurilor cu premii

Discuție în 'Regulile casei' creată de -pianoman-, 10 Iun 2014.

Dragă cititor al forumului nostru,

Dacă dorești să participi activ la discuțiile purtate, ai întrebări sau vrei să deschizi alte teme, este necesar să te conectezi în continuare în joc. În cazul în care nu ai încă un cont de joc, te rugăm să te înregistrezi. Ne bucurăm să te revedem în viitor în forumul nostru! CLICK AICI
Stare subiect:
Nu este deschis pentru răspunsuri suplimentare.
 1. -pianoman-

  -pianoman- Community Team Team Darkorbit

  Bigpoint organizează concursuri cu premii pe portalul său, pe paginile sale virtuale, pe forumuri și pe paginile sale de Facebook, Twitter, Google+ și YouTube. Participarea la concursuri cu premii și derularea acestor concursuri se supun următoarelor condiții. Modificările acestor condiții vor fi incluse în cuprinsul ofertei fiecărui concurs în parte, în funcție de caz.


  § 1 Concurs cu premii
  (1) Concursul se poate desfășura în colaborare cu diferiți parteneri.

  (2) Un participant participă la concurs înregistrându-se în timpul specificat și în acord cu prevederile regulamentului. Prevederile speciale ce privesc înregistrarea la un anumit concurs sunt cuprinse în oferta concursului respectiv. Participarea este gratuită și nu depinde de cumpărarea unui produs de la Bigpoint sau de la companii partenere. Participarea este posibilă doar prin acceptarea acestor condiții.


  § 2 Participanți
  (1) Participanții trebuie să fie persoane majore și cu capacitate juridică. Persoanele minore sau cu capacitate juridică limitată sau fără capacitate juridică trebuie să obțină în prealabil acordul tutorelui legal. Pentru a verifica îndeplinirea acestor condiții, Bigpoint își rezervă dreptul de a solicita o copie după actul de identitate al câștigătorului.

  (2) Pentru a participa, toți participanții trebuie să ofere informații personale reale.

  (3) Locuitorii următoarelor state ale SUA nu au dreptul de a primi premii și ca atare nu pot participa la concurs: Arkansas, Arizona, Connecticut, Florida, Delaware, Indiana, Iowa, Illinois, Louisiana, Maryland, Montana, Nebraska, South Dakota, South Carolina, Tennessee sau Vermont. Locuitorii Italiei sau ai Braziliei au dreptul la premii ce nu de depășesc 150 EUR.


  § 3 Excluderea de la participare
  (1) Se interzice participarea la concurs angajaților Bigpoint sau ai oricărei companii asociate în grupul Bigpoint cât și ai partenerilor de afaceri și rudelor acestora.

  (2) Bigpoint își rezervă dreptul de a exclude retroactiv și imediat toate persoanele care încalcă aceste prevederi. Dacă este necesar, în acest caz, Bigpoint poate refuza sau solicita returnarea câștigurilor.

  (3) Vor fi de asemenea excluse persoanele care beneficiază de ajutor neautorizat sau care dobândesc avantaje manipulând concursul. Dacă este necesar, în acest caz, Bigpoint poate refuza sau solicita returnarea câștigurilor.

  (4) Se exclud de la participare persoanele care oferă date incorecte despre propria persoană (§ 2 (2)).


  § 4 Implementarea și desfășurarea
  (1) Implementarea și desfășurarea concursului și alegerea premiilor revine companiei Bigpoint și/sau partenerilor, în funcție de caz.

  (2) Termenii care reglementează înmânarea premiilor sunt definiți de către Bigpoint și partenerii săi. Eventuale taxe vamale sau taxe suplimentare de livrare în străinătate vor fi suportate de către câștigător. În cazul în care livrarea nu se poate realiza din motive imputabile câștigătorului, acesta din urmă va suporta cheltuielile pentru o nouă livrare. Dacă premiul agreat nu poate fi transmis sau dacă transmiterea este posibilă doar în condiții nerezonabile, câștigătorul premiului va primi un premiu compensator de valoare egală.

  (3) Bigpoint va informa câștigătorii în decurs de două săptămâni, prin email. Bigpoint își rezervă dreptul de a transfera informații despre câștigător către partenerii săi în scopul înmânării premiilor.

  În cazul în care câștigătorul nu răspunde în decurs de 10 zile lucrătoare după trimiterea e-mailului inițial, dreptul de a intra în posesia premiului va expira, urmând a fi selectat un nou câștigător.

  Dreptul de a intra în posesia premiului va expira de asemenea în cazul în care, într-o perioadă de 4 luni de la înștiințare, premiul nu poate fi transmis câștigătorului din cauza unor motive imputabile acestuia din urmă.

  (4) Fiecare participant are dreptul la un singur premiu pe concurs. În cazul în care mai mulți participanți au găsit soluția corectă, câștigătorul va fi determinat prin tragere la sorți.

  (5) Plata în bani a premiilor nu este posibilă. Premiile nu sunt transmisibile.

  (6) Reclamațiile privind concursul vor fi adresate către Bigpoint în scris, într-un interval de 14 zile de la data producerii cauzei reclamației. Reclamațiile făcute telefonic sau cele venite cu întârziere nu pot fi rezolvate.

  (7) Premiul prezentat în contextul concursului poate să nu fie identic cu premiul propriu-zis prezentat câștigătorului; sunt posibile unele diferențe privind modelul, culoarea etc. Sponsorul premiului poate selecta un premiu de tip și calitate echivalentă premiului prezentat.

  (8) În cazul în care câștigătorul este minor, doar reprezentanții legali ai acestuia pot accepta premiul în numele său.

  (9) Eventuale costuri asociate și de procesare a câștigurilor vor fi suportate de către câștigător.


  § 5 Încheierea prematură a concursului
  Bigpoint își rezervă dreptul de a întrerupe sau încheia prematur concursul în orice moment și fără notificare. Bigpoint poate face uz de acest drept în cazul în care un concurs nu poate fi desfășurat în întregime din cauza unor probleme tehnice (ex. viruși informatici, manipularea concursului sa erorile de componente hardware și/sau software). Bigpoint poate proceda astfel și în cazul în care concursul nu poate fi desfășurat în condiții normale din motive legale. În cazul în care întreruperea sau încheierea jocului survine ca rezultat al acțiunilor participanților, Bigpoint are dreptul de a solicita daune pentru compensarea acțiunilor persoanei respective.


  § 6 Protecția datelor
  (1) Înregistrarea este absolut necesară pentru a participa la concurs. Nu se garantează dreptul de participare. Prin înregistrare, participantul își exprimă acordul ca Bigpoint să salveze datele necesare pe durata concursului. Participantul are dreptul de a revoca acest acord, anulându-și astfel participarea la concurs.

  (2) Cu privire la datele participanților, Bigpoint se obligă să respecte prevederile legislației în vigoare. Toate datele vor fi tratate cu confidențialitate.


  § 7 Răspundere
  (1) Toate obligațiile ce îi revin companiei Bigpoint încetează odată cu înmânarea premiului. Bigpoint nu răspunde pentru orice defecte legale sau materiale.

  (2) Orice pretenții cu privire la premiile acordate de partenerii Bigpoint vor fi adresate partenerului care a oferit premiile.

  (3) Bigpoint nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate în urma transmisiilor întârziate sau întrerupte, a deranjamentelor tehnice sau de service, a conținutului incorect, a pierderii sau ștergerii de date, a virușilor sau a celor survenite în alte moduri, prin participarea la concurs, cu condiția ca daunele respective să nu fi fost provocate în mod intenționat sau prin neglijența gravă a companiei Bigpoint (a conducerii, angajaților sau a executivilor auxiliari). În schimb, Bigpoint este în totalitate răspunzătoare pentru garanții, daune rezultate din încălcarea obligațiilor contractuale a căror îndeplinire facilitează executarea corectă a relațiilor contractuale, și pentru daunele rezultate prin pierderi de vieți omenești, vătămare corporală sau afectarea sănătății.

  (4) Nu există nicio răspundere față de persoanele excluse potrivit articolului § 3 al acestui Regulament de participare.


  § 8 Diverse
  (1) Sunt excluse acționările în justiție.

  (2) În aceste Condiții de participare, „Bigpoint” se referă la utilizatorii Bigpoint Inc. (cu sediul în San Francisco USA), cât și la utilizatorii Bigpoint S.à.r.l and Co, SCS (cu sediul în Senningerberg, Luxembourg)

  (3) Acest Regulament de participare și relația legală dintre Bigpoint și participanți se află, în cazul utilizatorilor Bigpoint Inc. sub incidența legislației statului american California, iar în cazul utilizatorilor Bigpoint S.à.r.l and Co, SCS, sub incidența legislației luxemburgheze.

  (4) În cazul în care una sau mai multe prevederi al acestui regulament de participare este invalidat, restul prevederilor nu vor fi afectate.

  (5) Orice acte adiționale sau acorduri suplimentare vor fi întocmite în scris pentru a fi valabile.

  (6) Bigpoint își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament de participare în orice moment și fără notificare.
   
Stare subiect:
Nu este deschis pentru răspunsuri suplimentare.